سامانه نرم افزاری توزیع پزشکان و طرح نیروی انسانی با هدف پاسخگویی و تامین نیازهای اطلاعاتی و تعامل الکترونیکی فارغ التحصیلان پزشکی و متقاضیان طرح در مناطق مختلف کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد.
هدف اصلی از راه اندازی این سامانه، مدیریت همه جانبه طرح پزشکان و فارغ التحصیلان و اطلاع رسانی موثر و مفید برای کاربران مرتبط است.
در این سامانه جدیدترین اخبار و اطلاعات، قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها در دسترس متقاضیان گذراندن طرح نیروی انسانی قرار گرفته و علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.tarh.behdasht.gov.irاطلاعات مورد نیاز خود را در سامانه توزیع پزشکان جستجو کنند.
 بخشهایی همچون تشکیل پیام آوران بهداشت و نظام وظیفه پزشکان، سهمیه مناطق محروم و ضرایب آنها به تفکیک منطقه و استان از جمله عناوین کاربردی این سامانه است.